Zaświadczenia


Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją.

Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach w przypadku sprzedaży gruntu (w tym współwłasności), Skarbowi Państwa może przysługiwać prawo jego pierwokupu. Prawo pierwokupu zaistnieje, jeżeli grunt, który podlega sprzedaży nie stanowi własności Skarbu Państwa, a ponadto spełnia przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

a) oznaczony jest jako las w ewidencji gruntów,
b) przeznaczony jest do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) jest lasem objętym uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Jeżeli grunt przeznaczony do sprzedaży jest lasem, wtedy należy się zwrócić do Lasów Miejskich – Warszawa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, czy jest on objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją.

Krok po kroku

1. Pobierz wniosek tutaj i go wypełnij lub napisz samodzielnie.

2. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, dowód jej wniesienia dołącz do wniosku lub prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dowód wniesienia opłaty musi zawierać informację o jego faktycznym dokonaniu (zaksięgowaniu), a nie tylko o złożeniu niezrealizowanego zlecenia zapłaty.

3. W razie prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz stosowne pełnomocnictwo, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do tego dokumentu.

4. Skompletowane dokumenty złóż w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa lub wyślij pocztą albo przez system ePUAP. Instrukcja złożenia wniosku przez ePUAP.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
  • Pełnomocnictwo – jeżeli konieczne jest ustanowienie pełnomocnictwa.
  • Dowód dokonania zaksięgowanej opłaty skarbowej.

Opłaty

  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa; nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zaświadczenie dla działki/ek nr …….. z obrębu ……..”.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

  • Jednostki budżetowe.
  • Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Organizacje pożytku publicznego – jeżeli składają wniosek wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
  • Osoby, które składając wniosek lub pełnomocnictwo przedstawią także zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i/lub odbioru

a) osobiście w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa: Warszawa, ul. Korkowa 170A,

b) pocztą na adres: Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa,

c) za pośrednictwem platformy ePUAP (pobierz tutaj instrukcję wysyłania wniosku przez ePUAP).

W razie deklaracji odbioru osobistego, zaświadczenia nieodebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia o możliwości odbioru dokumentu będą wysyłane na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

Termin wydania zaświadczenia

Twoja sprawa zostanie załatwiona nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku konieczności uzupełnienia lub korekty wniosku termin może ulec wydłużeniu).

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę