Las Bródno


Dziedzictwo Puszczy Bródnowskiej

Przed wiekami tereny te porastała olbrzymia puszcza zwana Bródnowską (w niektórych źródłach określaną mianem Bródnowskiej). Rozwój osadnictwa sprawił, że lasy w tej części Mazowsza zaczęły gwałtownie zmniejszać zasięg. O dawnym podmokłym i dosyć niedostępnym charakterze tych lasów świadczą zachowane do dziś, mimo licznych prób odwodnienia, siedliska podmokłe.

Uroczysko między blokowiskami

Kompleks leśny Bródno, o powierzchni 88,91 ha, jest jednym z ośmiu uroczysk Obwodu Leśnego Las Sobieskiego. Znajduje się na Targówku pomiędzy ruchliwą Trasą Toruńską i ul. Radzymińską. W jego rejonie obecnie rozwijają się liczne hipermarkety oraz osiedla, izolując kompleks od innych lasów. Bliskie sąsiedztwo z centrami handlowymi sprawia, że jest to coraz chętniej odwiedzany las. Turystom udostępnione zostały wszystkie drogi przecinające kompleks. Utworzono również ścieżki - rowerową i edukacyjną.

Podcast: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:LW06-Brodno.mp3

Pobierz: Ciekawe miejsca w warszawskich lasach