Las Sobieskiego


W początkach XX w. ten kompleks leśny zwany był Lasem Wawerskim. Była to 870-hektarowa pozostałość wielkiej Puszczy Mazowieckiej, znajdującej się o 10 km od centrum Warszawy.

W latach 30. XX w., kiedy to rozstrzygał się los Lasu Wawerskiego, wchodził on w skład dóbr wilanowskich Adama hr. Branickiego. Był jedynie niewielką częścią olbrzymich podwarszawskich posiadłości hrabiego, które w głównej mierze rozlokowane były w rejonie Wilanowa, Kabat i dzisiejszych Lasów Chojnowskich.

Obecnie uroczysko Las Sobieskiego ma powierzchnię 516,60 ha i stanowi trzon Obwodu Parków Leśnych "Las Sobieskiego". Jest to drugi co do wielkości kompleks leśny w Warszawie i największy w jej prawobrzeżnej części. Większość granic lasu stanowią osiedla mieszkaniowe: Stara Miłosna, Anin, Marysin Wawerski, Zielona, Groszówka; a także słabej jakości lasy prywatne i stanowiące własność PKP. Niektóre drogi zostały zagospodarowane turystycznie, ustawiono przy nich drewniane ławki, płotki ochronne i kosze na śmieci. Prócz dobrego zagospodarowania turystycznego, w Lesie Sobieskiego znajdują się również miejsca pamięci i pomniki. Od strony ul. Kościuszkowców usytuowany jest cmentarz ofiar II wojny światowej, zaś przy ul. Korkowej cmentarz komunalny. Również przy tej ulicy znajduje się kapliczka ustawiona w miejscu dawnego ołtarza polowego. Natomiast przy ul. Jagiellońskiej w Wesołej, w sąsiedztwie Lasu Sobieskiego ustawiono Obelisk Piłsudskiego. Położenie Lasu Sobieskiego na skraju Warszawy, w rejonie dużych osiedli, determinuje funkcję pełnioną przez ten las. Zabiegi gospodarcze ograniczone są tu do niezbędnego minimum, natomiast najistotniejsze są funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe terenu. Między innymi w tym celu powstała ścieżka edukacyjna, rozpoczynająca się i kończąca przed siedzibą kancelarii w oddziale 1g, w rejonie osiedla Zielona. Rozpoczyna się ona dużą tablicą, natomiast dalsze jej zwiedzanie powinno odbywać się po zaopatrzeniu się w kancelarii w niewielki przewodnik.

Edukacja i rekreacja to nie jedyne cele stawiane przed Lasem Sobieskiego. Jako drugi co do wielkości kompleks leśny w stolicy, pełni również rolę filtra powietrza dla miasta. Bezcenna jest funkcja związana z zachowaniem bogactwa przyrodniczego tego terenu. Las Sobieskiego jest bardzo istotnym łącznikiem pomiędzy lasami Nadleśnictw: Drewnica (na północy) i Celestynów (na południu). Korzystają z niego liczne gatunki zwierząt z największymi, jak łosie czy dziki na czele, wędrujące między mniej odwiedzanymi przez ludzi ostojami. Na szczególną uwagę zasługuje funkcja naukowa, którą pełni rezerwat "Las im. Jana III Sobieskiego". Głównym celem, a zarazem przedmiotem jego ochrony, jest zachowanie naturalnych płatów lasów dębowo-sosnowo-lipowych, które były niegdyś charakterystyczne dla tego rejonu.