Lasek na Kole


Dobre sąsiedztwo parku i lasu

Jest to niewielki kompleks leśny, położony w północno-zachodniej części Warszawy w dzielnicy Wola. Zajmuje on powierzchnię 43,19 ha. Granice jego wytyczają w przybliżeniu ul. Prymasa Tysiąclecia, Ostrowiecka, Dobrogniewa i od zachodu Dalibora. Od zachodu przy ul. Dalibora Lasek na Kole przechodzi w Park Księcia Janusza. W miejscu tym widać wyraźną różnicę pomiędzy parkiem, a obszarem leśnym.

Mikroklimat w centrum miasta

W okresie międzywojennym ówczesne władze dążąc do poprawy warunków estetycznych i klimatycznych stolicy zapoczątkowały akcję zalesiania nieużytków i niektórych gruntów komunalnych. Stąd drzewostany, które możemy zobaczyć w Lesie na Kole są stosunkowo młode.

Jest to jednak doskonałe miejsce odpoczynku, spacerów i rekreacji, często odwiedzane przez warszawiaków i warszawianki  W tym celu wybudowano tutaj place zabaw dla dzieci, natomiast wzdłuż ścieżek spacerowych rozmieszczono ławki.

Najpiękniej w maju

Szczególnie urokliwie Lasek na Kole wygląda w okresie końca maja i początku czerwca, kiedy kwitną robinie akacjowe. Wówczas po lesie rozchodzi się przyjemny zapach kwitnących drzew, a drzewostan zabarwia się na biało.

Pocast: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:LW11-Kolo.mp3

Pobierz: Ciekawe miejsca w warszawskich lasach