Zapisy na zajęcia


Na zajęcia edukacyjne przyjmujemy grupy szkolne i przedszkolne, które liczą powyżej 10 osób. Maksymalna liczba uczestników, to 30 osób. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania regulaminu. Przy zapisie należy najpierw wybrać lokalizację, datę i godzinę zajęć a następnie wprowadzić inne dane, takie jak adres placówki i podstawowe informacje o grupie oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki.

Ważna informacja dotycząca grup o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy o kontakt na numer telefonu +48 506-395-592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podaniu ewentualnych szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. Jednocześnie w przypadku grup, gdy wszyscy uczestnicy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do naszych zaleceń odnośnie maksymalnej liczby uczestników zajęć:

- dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób,
- dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób
- dzieci z autyzmem - 8 osób.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę