Sadzenie drzew i krzewów


Organizacja akcji sadzenia drzew i krzewów jest możliwa w ramach programu Zielony Fundusz realizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, więcej informacji na stronie internetowej zzw.waw.pl

Organizacja akcji sadzenia drzew lub krzewów na terenach leśnych administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa jest możliwa wyłącznie w okresie od początku marca do połowy kwietnia oraz od 15 października do końca listopada. Możliwość organizacji ww. akcji uzależniona jest od dostępności powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia oraz od panujących na nich warunków terenowych. Zgłoszenie zamiaru organizacji akcji sadzenia drzew i krzewów na terenach leśnych, ze względu na konieczność zaplanowania prac gospodarczych, należy wystosować przynajmniej z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Warunki organizacji akcji sadzenia drzew i krzewów na terenach leśnych każdorazowo ustalane będą indywidualnie.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę