Sprzątanie lasu


Organizacja akcji sprzątania lasów administrowanych przez Lasy Miejskie – Warszawa wymaga zgłoszenia takiego zamiaru przynajmniej na 7 dni roboczych przed jego organizacją, poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą platformy e-PUAP (skrytka: /LMW/SkrytkaESP) lub osobiście poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa przy ul. Korkowej 170A w Warszawie. W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

  • termin organizacji akcji,
  • lokalizacja organizacji akcji sprzątania lasu lub prośba o wskazanie takiej lokalizacji,
  • przewidywana liczba uczestników,
  • numer telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach związanych z organizacją akcji.

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie Lasy Miejskie – Warszawa pisemnie potwierdzą możliwość organizacji akcji lub poinformują o negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny. Pisemne potwierdzenie możliwości organizacji akcji będzie zawierało informację o warunkach organizacji wydarzenia oraz o zakazach obowiązujących na terenach lasów oraz ewentualnie na terenach rezerwatów przyrody.

W przypadku złożenia zgłoszenia z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni roboczych przed organizacją wydarzenia, Lasy Miejskie – Warszawa nie gwarantują rozpatrzenia zgłoszenia przed terminem organizacji akcji.

Lasy Miejskie – Warszawa w miarę posiadanych możliwości zapewniają odbiór śmieci zebranych podczas akcji sprzątania lasów oraz przekazują worki na śmieci. W celu odbioru worków na śmieci należy skontaktować się z osobą wskazaną w pisemnym potwierdzeniu możliwości organizacji akcji. Szczegóły dotyczące odbioru odpadów zostaną wskazane w odpowiedzi na zgłoszenie.

Lasy Miejskie – Warszawa nie wyrażą zgody na organizację akcji, jeśli jej realizacja będzie skutkowała łamaniem zakazów wymienionych w w art. 29 ust, 1, 1a i 2 oraz art. 30 ust. 1. ustawy o lasach.

Dostępność obszarów leśnych może być czasowo ograniczana ze względu na realizację prac z zakresu gospodarki leśnej.

Lasy Miejskie - Warszawa

Załatw sprawę