Władze


Karol Podgórski

Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa

Aleksandra Witkowska

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki leśnej

Błażej Dałek

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Anna Adamczyk

Główny Księgowy