Obwody leśne


Las Kabacki

Kabaty
Wjeżdżając samochodem do Warszawy od strony Piaseczna lub Konstancina można zauważyć na horyzoncie panoramę zwartego dużego kompleksu leśnego. To oczywiście Las Kabacki. Jest największym kompleksem leśnym w granicach miasta stołecznego Warszawy, spośród 15 wchodzących w skład lasów miejskich, a także największym rezerwatem województwa mazowieckiego, najliczniej odwiedzanym przez mieszkańców Warszawy.

Lasek na Kole

Bemowo
Jest to niewielki kompleks leśny, położony w północno-zachodniej części Warszawy w dzielnicy Wola. Zajmuje on powierzchnię 43,19 ha. Granice jego wytyczają w przybliżeniu ul. Prymasa Tysiąclecia, Ostrowiecka, Dobrogniewa i od zachodu Dalibora. Od zachodu przy ul. Dalibora Lasek na Kole przechodzi w Park Księcia Janusza. W miejscu tym widać wyraźną różnicę pomiędzy parkiem, a obszarem leśnym.

Las Matki Mojej

Las Sobieskiego
W początkach XX w. ten kompleks leśny zwany był Lasem Wawerskim. Była to 870-hektarowa pozostałość wielkiej Puszczy Mazowieckiej, znajdującej się o 10 km od centrum Warszawy. Historia powstania kompleksu Las Matki Mojej związana jest z II wojną światową i okupacją hitlerowską. Zapoczątkowane przez grupę osób prace związane z zalesianiem nieużytków o charakterze wydmowym tego obiektu, w rzeczywistości były przykrywką dla konspiracyjnej działalności przez nie prowadzonej.

Las Bielański

Bielany-Młociny
Usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta, na lewym, wysokim brzegu Wisły. Całkowita powierzchnia uroczyska wynosi 151,82 ha, z czego większość (130,07 ha) od 1973 r. znajduje się pod ochroną, w formie rezerwatu przyrody "Las Bielański". Teren sąsiaduje z niewielkimi kompleksami leśnymi należącymi do warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Huty Warszawa.