Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

Opublikowano: 14 listopad 2023

W terminie: od 01-11-2023 r. do 31-12-2023 r.

Miejsca: Las Bemowo: w pobliżu ul. Generała Władysława Sikorskiego (wydzielenia: 15b, 15i, 20c, 20f), w pobliżu ul. Pułkownika Kazimierza Leskiego (wydzielenia: 20l, 20m, 20n), w pobliżu ul. Majora Jacka Decowskiego (wydzielenie: 20k),(wydzielenia: 15b, 15i, 15k, 15o, 15s), Las w rejonie ul. Kaliskiego, ul. Kunickiego, ul. Radiowa i ul. Kutrzeby, Las w pobliżu ul. Radiowej (Oddziały: 8, 9, 10, 11, 14, 18).

Las Sobieskiego w pobliżu ul. 1 Praskiego pułku, ul. Juliusza Słowackiego i ul. Stanisława Staszica (wydzielenia: 5d, 5b, 5c, 5f), Las w pobliżu ul. Gabriela Narutowicza i ul. Adama Mickiewicza (Wydzielenie: 2f), Las pomiędzy ul. Trakt Brzeski a ul. Tramwajową (wydzielenia: 13b, 13c, 13d, 13h, 13i),

Charakter prac: zabiegi z zakresu hodowli lasu oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego: trzebież późna, obalanie i podkrzesanie drzew zagrażających.

Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w: Planie Urządzania Lasu „Kompleks leśny Las Bemowo” na lata 2014-2023 Uproszczony Plan Urządzania Lasu dla Dzielnicy Wesoła na lata 2016-2025

Cel prac: Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z kompleksów leśnych, poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: zaatakowane przez jemiołę, ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta. Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Sprawdź również

Prace pielęgnacyjne w drzewostanach w tym wycinki drzew na terenie m.st. Warszawy w I kwartale 2024 r.

13 luty 2024

Prace pielęgnacyjne w Lesie Sobieskiego i Bemowo w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego

14 listopad 2023

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w kompleksie leśnym Dęby Młocińskie

30 październik 2023

Realizacja wykonania zadań z zakresu uporządkowania terenu oraz powiększenia areału zieleni

27 październik 2023