Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obrotu drewnem

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem jest Dyrektor Lasów Miejskich - Warszawa, z siedzibą przy ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa. Kontakt: e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji sprzedaży drewna oraz w celach archiwizacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Uchwałą Nr VI/94/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Lasy Miejskie – Warszawa”, zmienionej Uchwałą Nr LXXXIII/2128/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 roku oraz Regulaminem określającym zasady obrotu drewnem w Lasach Miejskich-Warszawa (Załącznik do polecenia służbowego nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r.).
  4. Dane osobowe przechowywane będą w formie papierowej oraz elektronicznej przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od kolejnego roku, po którym wystawiono dokument rozchodowy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą: Obsługa serwisowa systemu sprzedaży drewna.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zakupu drewna, bowiem asygnata lub faktura stanowią dowód legalnego pozyskania drewna. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa sprzedaży drewna.
  9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.