miejsca zajęć

Centrum usytuowane jest na malowniczym fragmencie Skarpy Warszawskiej i otoczone lasem, który stanowi idealną oprawę nie tylko dla zajęć kameralnych, ale także terenowych. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo Parku Kultury w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Budowa Centrum została sfinansowana ze środków budżetowych m.st. Warszawy. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Jest największym kompleksem leśnym w granicach miasta stołecznego Warszawy oraz jednocześnie największym rezerwatem na terenie województwa mazowieckiego. Rozciąga się na długości 4-5 kilometrów i 2,5-3 kilometrów szerokości. Powierzchnia Lasu Kabackiego wynosi niespełna 925 hektarów, teren jest równinny z wyjątkiem wschodniej części, gdzie znajduje się piękny fragment Skarpy Warszawskiej.

W początkach XX w. ten kompleks leśny zwany był Lasem Wawerskim. Była to 870-hektarowa pozostałość wielkiej Puszczy Mazowieckiej, znajdującej się o 10 km od centrum Warszawy.

W latach 30. XX w., kiedy to rozstrzygał się los Lasu Wawerskiego, wchodził on w skład dóbr wilanowskich Adama hr. Branickiego. Był jedynie niewielką częścią olbrzymich podwarszawskich posiadłości hrabiego, które w głównej mierze rozlokowane były w rejonie Wilanowa, Kabat i dzisiejszych Lasów Chojnowskich.

Las Młociny usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta, na terenie dzielnicy Bielany. Jako pozostałość Puszczy Kampinoskiej stanowi obecnie ważną część korytarza ekologicznego łączącego puszczę i Las Nowa Warszawa z Lasem Bielańskim oraz z doliną Wisły, w której jest położony. Mimo niedużej powierzchni (102,23 ha), uznawany jest za jeden z najistotniejszych elementów systemu przyrodniczego Warszawy.

Kompleks leśny Bródno, o powierzchni 88,91 ha, jest jednym z ośmiu uroczysk Obwodu Leśnego Las Sobieskiego. Znajduje się na Targówku pomiędzy ruchliwą Trasą Toruńską i ul. Radzymińską. W jego rejonie obecnie rozwijają się liczne hipermarkety oraz osiedla, izolując kompleks od innych lasów. Bliskie sąsiedztwo z centrami handlowymi sprawia, że jest to coraz chętniej odwiedzany las. Turystom udostępnione zostały wszystkie drogi przecinające kompleks. Utworzono również ścieżki - rowerową i edukacyjną.

Usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta, na lewym, wysokim brzegu Wisły. Całkowita powierzchnia uroczyska wynosi 151,82 ha, z czego większość (130,07 ha) od 1973 r. znajduje się pod ochroną, w formie rezerwatu przyrody "Las Bielański". Teren sąsiaduje z niewielkimi kompleksami leśnymi należącymi do warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Huty Warszawa.

Nazwę swą Bielany zawdzięczają białej barwie szat Kamedułów, zakonników, którzy osiedlili się tu w 1639 r., uzyskując liczne przywileje, m.in. dające prawo wycinki drzew. Las stanowił część królewskich dóbr stołowych, w których często polowali kolejni władcy. Powstał tu dwór, wraz z innymi budynkami, wykorzystywany przez królów polskich do zatrzymywania się w czasie pobytu na Bielanach.