Deklaracja dostępności Lasów Miejskich - Warszawa

Lasy Miejskie - Warszawa zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Miejskich - Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, które wymieniamy w pkt 1-9:

 1. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 1. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 2. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 3. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-09-29.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Piekielniak:

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer telefonu: +48 506 395 778

Za wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak dostępności odpowiada:

 • Mariusz Wrona
 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer telefonu: +48514 823 615

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 612 25 60 oraz pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie to powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.

 • Lasy Miejskie - Warszawa zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym ktoś wystąpi z żądaniem;
 • Jeżeli Lasy Miejskie - Warszawa nie mogą dotrzymać tego terminu, niezwłocznie informują o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące;
 • Jeśli podmiot publiczny nie może zapewnić dostępu do informacji w żądanej formie, może zaproponować alternatywny dostęp do informacji.

Jeśli Lasy Miejskie - Warszawa odmówią realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji - wnioskodawca ma prawo złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości wnioskodawca może także przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich [hiperłącze].

Dostępność architektoniczna

Lasy Miejskie – Warszawa i Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt:

Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

Sposób dojazdu

Droga dojazdowa do budynku znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej - skrzyżowanie Jagiellońskiej i Zachodniej. Uwaga,  w Warszawie są dwie ulice Jagiellońskie. Na mapach i nawigacji należy szukać ulicy Jagiellońskiej w dzielnicy Wesoła.

Droga dojazdowa znajduje się po prawej stronie w odległości 500 m od ronda przy ul. Korkowej.

Droga dojazdowa o długości 220 m biegnie przez las.

Droga dojazdowa nie posiada wydzielonego chodnika.

Najbliższa stacja PKP Rembertów znajduje się w odległości 3 km.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 800 m.

Przystanek Jagiellońska (autobus linii 115 i 173).

Parking samochodowy znajduje się przed budynkiem.

Nie wydzielono na nim miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i punkt obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się czerwona tablica informacyjna z nazwą budynku.

Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”).

Wejście jest przeszklone o prawidłowej szerokości, powyżej 90 cm.

Próg ma prawidłową wysokość, nie większą niż 2 cm.

Przed drzwiami, ani za nimi nie zastosowano pasa ostrzegawczego.

Wejście do budynku wymaga pokonania trzech stopni.

Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu dla wózków.

Przejście do punktu obsługi klienta jest przez wiatrołap.

Tablica informacyjna znajduje się w wiatrołapie po lewej stronie.

Punkt obsługi mieszkańców znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

W budynku nie ma oznakowania dotykowego na posadzce.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku jest dostęp do tłumacza języka migowego w punkcie obsługi mieszkańca.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Do sekretariatu i biur na 1 piętrze prowadzą schody.

W budynku nie ma wind.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w korytarzu na parterze. Od wejścia do budynku trzeba kierować się w prawo.

Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz do przesiadania.

W toalecie nie ma systemu przyzywowego.

W budynku nie ma pokoju dla matki z dzieckiem.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa

Adres: ul. Rydzowa 1A, 02-973 Warszawa

Sposób dojazdu

 

Od najbliższego przystanku autobusowego dzieli go odległość około 600 m.

Najbliższy przystanek autobusowy: Powsin – Park Kultury (autobus linii 519)

Do budynku można się dostać od ul. Opieńki drogą leśną, nieutwardzoną, prowadzącą w górę.

Na trasie znajdują się informacje w postaci drewnianych tablic kierunkowych.

Przed Centrum znajdują się miejsca postojowe, ale żadne z tych miejsc nie jest dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Nawierzchnia prowadząca do budynku, w którym mieści się Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, ma szerokość większą niż 150 cm.

Na trasie dojścia zastosowano kostkę brukową.

Na trasie dojścia brak dróg prowadzących dla osób niedowidzących i niewidomych

Na drzwiach prowadzących do budynku brakuje tabliczki w alfabecie Braille’a.

Do budynku prowadzi wejście główne od podwórza. Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 2 stopni.

W drzwiach wejściowych znajduje się próg o dopuszczalnej maksymalnej wysokości 2 cm.

Przed drzwiami, ani za nimi nie zastosowano pasa ostrzegawczego.

Do wejścia głównego prowadzi również pochylnia.

Aby dostać się do biur i sal edukacyjnych na 1 piętrze należy skorzystać ze schodów lub windy.

Przyciski panelu zewnętrznego i wewnętrznego są wypukłe, oznaczone Braille’em z sygnalizacją świetlną.

Na schodach nie zastosowano oznaczeń kontrastowych. Przed schodami nie zastosowano oznaczeń fakturowych.

W budynku znajdują się dwie toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna na poziomie 0 oraz druga na poziomie 1.

W toalecie nie został zamontowany system przyzywowy.