Uprzejmie informujemy, że od 13 czerwca 2016 r. wnioski o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach są rozpatrywane przez jednostkę budżetową m.st. Warszawy Lasy Miejskie-Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się w Zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i projektów planów urządzenia lasu  dla dzielnic: Wesoła, Wilanów, Wola, Ursynów, Rembertów, Targówek na lata 2016-2025

Obwieszczenie strona 1, strona 2