Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Sprzedaż drewna w Lasach Miejskich - Warszawa określa polecenie służbowe Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 25.01.2022 r. w sprawie cennika na drewno pozyskanego w Lasach Miejskich - Warszawa.

Sprzedaż odbywa się w siedzibie Lasów Miejskich oraz w obwodach leśnych. W celu zakupu drewna prosimy kontaktować się z pracownikami obwodów leśnych z działu Gospodarki Leśnej. 

Metr sześcienny a metr przestrzenny

Ceny podane w cenniku dotyczą drewna mierzonego w metrach sześciennych. Tymczasem w praktyce leśnej w stosunku do drewna ułożonego w stosach często pojawia się pojęcie metra przestrzennego. Obie jednostki dotyczą objętości surowca, przy czym:

  • metr sześcienny to objętość litego drewna w stosie (bez luzów powietrznych);
  • metr przestrzenny to suma metra sześciennego drewna i luzów powietrznych pomiędzy wałkami drewna tworzącymi stos.

Czyli – cenę z cennika płacimy za metr litego drewna (nie za powietrze!).  Objętość drewna oferowanego do sprzedaży jest już przeliczona na metry sześcienne. W jaki sposób można samemu to przeliczyć?Wyciągając miarkę w lesie należy zmierzyć długość, wysokość i szerokość stosu przygotowanego do sprzedaży – na podstawie pomiarów obliczymy, ile metrów przestrzennych planujemy kupić. By przeliczyć wynik na metry sześcienne (za które zapłacimy) można skorzystać z przeliczników. Poniżej prezentujemy przeliczniki na często kupowane sortymenty: 

  Współczynniki zamienne

Grupa

Sortyment
Mp w korze na m³ bez kory m³ bez kory na mp w korze

Grupa S4

Sosna, Modrzew i liściaste (długość 1,20 m)

0,65 1,54
Grupa M1 0,40 2,50
Grupa M2 0,25 4,00