obwody leśne

Las Kabacki

Wjeżdżając samochodem do Warszawy od strony Piaseczna lub Konstancina można zauważyć na horyzoncie panoramę zwartego dużego kompleksu leśnego. To oczywiście Las Kabacki. Jest największym kompleksem leśnym w granicach miasta stołecznego Warszawy, spośród 15 wchodzących w skład lasów miejskich, a także największym rezerwatem województwa mazowieckiego, najliczniej odwiedzanym przez mieszkańców Warszawy.

Lasek na Kole

Jest to niewielki kompleks leśny, położony w północno-zachodniej części Warszawy w dzielnicy Wola. Zajmuje on powierzchnię 43,19 ha. Granice jego wytyczają w przybliżeniu ul. Prymasa Tysiąclecia, Ostrowiecka, Dobrogniewa i od zachodu Dalibora. Od zachodu przy ul. Dalibora Lasek na Kole przechodzi w Park Księcia Janusza. W miejscu tym widać wyraźną różnicę pomiędzy parkiem, a obszarem leśnym.

Las Matki Mojej

W początkach XX w. ten kompleks leśny zwany był Lasem Wawerskim. Była to 870-hektarowa pozostałość wielkiej Puszczy Mazowieckiej, znajdującej się o 10 km od centrum Warszawy. Historia powstania kompleksu Las Matki Mojej związana jest z II wojną światową i okupacją hitlerowską. Zapoczątkowane przez grupę osób prace związane z zalesianiem nieużytków o charakterze wydmowym tego obiektu, w rzeczywistości były przykrywką dla konspiracyjnej działalności przez nie prowadzonej.

Las Bielański

Usytuowany jest w północno-zachodniej części miasta, na lewym, wysokim brzegu Wisły. Całkowita powierzchnia uroczyska wynosi 151,82 ha, z czego większość (130,07 ha) od 1973 r. znajduje się pod ochroną, w formie rezerwatu przyrody "Las Bielański". Teren sąsiaduje z niewielkimi kompleksami leśnymi należącymi do warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Huty Warszawa.