Zajęcia stacjonarne odbywają się od poniedziałku do czwartku w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i trwają 90 minut. Warsztaty, które prowadzone są przez profesjonalnych edukatorów kładą nacisk na samodzielne myślenie i działanie, angażują uczniów emocjonalnie, budzą zainteresowanie przyrodą i motywują do jej poznawania.

W trakcie zajęć wykorzystujemy aktywizujące formy pracy, tak aby każde warsztaty były pomysłowe, innowacyjne i zaskakujące. To wszystko zapewnia przemienność form pracy z uczestnikami, zapobiega znudzeniu się sposobem przekazu, ale i pomaga lepiej dotrzeć do poszczególnych osób. (Każdy z nas jest inny i co innego zapada mu w pamięć). Istotne jest dla nas danie uczestnikom możliwości realizowania własnych pomysłów i podejmowania prób zrozumienia funkcjonowania przyrody.

Na potrzeby prowadzonych zajęć każda z sal dydaktycznych wyposażona jest w sprzęt multimedialny oraz bogaty zbiór pomocy wspierających proces uczenia, takich jak plansze, modele, gry dydaktyczne, tablice interaktywne oraz materiały plastyczne.

Dla gimnazjalistów i licealistów przygotowaliśmy specjalną ofertę zajęć laboratoryjnych, w trakcie których młodzież korzysta m.in. z mikroskopów świetlnych i samodzielnie wykonuje szereg doświadczeń.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Ważna informacja dotycząca grup o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy o kontakt na numer telefonu 506 395 592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podaniu ewentualnych szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. Jednocześnie w przypadku grup, gdy wszyscy uczestnicy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do naszych zaleceń odnośnie maksymalnej liczby uczestników zajęć:

 - dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób,

 - dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób

 - dzieci z autyzmem - 8 osób.