Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa, to obiekt wyjątkowy w skali całej aglomeracji. Został wybudowany przy zabytkowej leśniczówce na terenie Lasu Kabackiego im. Stefana Starzyńskiego, jednego z ulubionych miejsc mieszkańców stolicy. Jego budowa została sfinansowana ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

Podstawowym celem nowego Centrum będzie prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych. Centrum usytuowane jest na malowniczym fragmencie Skarpy Warszawskiej i otoczone lasem, który stanowi idealną oprawę do zajęć przyrodniczych i jednocześnie daje możliwość połączenia zajęć kameralnych z praktycznymi zajęciami w terenie. Teren wokół budynku został zagospodarowany tablicami edukacyjnymi na temat budek lęgowych czy rodzajów drewna. Przy Centrum znajduje się również „polanka edukacyjna" z drewnianymi wiatami i miejscem na ognisko. Dodatkowym atutem jest bliskie sąsiedztwo Parku Kultury w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk.

Na parterze budynku znajduje się sala wykładowa dla około 80 osób do prowadzenia spotkań i wykładów o charakterze przyrodniczym. Sala może również służyć jako przestrzeń wystawiennicza m.in. dla prac konkursowych czy prac realizowanych na zajęciach. Na piętrze mieszczą się dwie pracownie, każda dla 30 osób, w których mogą być prowadzone niezależnie od siebie zajęcia. Nasz obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wyposażony w podjazd, windę oraz toalety dla osób niepełnosprawnych).

Materiały edukacyjne i pomoce naukowe takie jak mikroskopy, lornetki, gry edukacyjne, modele, plansze czy tablice interaktywne, które zgromadziliśmy, sprawiają, że nasze zajęcia są nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne. Dzięki obserwacjom, eksperymentom, pokazom i zajęciom terenowym chcemy stworzyć w Centrum możliwość prowadzenia edukacji w sposób kompleksowy, rzeczowy i niezwykle atrakcyjny dla odbiorców. W Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej staramy się przekazać wiedzę przyrodniczą oraz kształtować wrażliwość ekologiczną uczestników zajęć, szczególnie dzieci na wielu płaszczyznach. Dlatego poza zajęciami przyrodniczymi dzieci będą mogły wziąć udział również w zajęciach muzycznych i plastycznych.

Nasze Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej ma wiele do zaoferowania i z pewnością każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.