Drukuj

Zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Lasy Miejskie – Warszawa informują, iż w ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka (Canis lupus) na terenie naszego kraju. Gatunek ten zwiększa swoją liczebność i zasięg, co prowadzi do co raz częstszych i bezpośrednich spotkań wilków z ludźmi, również na terenach, na których ten gatunek od dawna nie był widywany.

Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta mogą zachować się nieobliczalnie jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone (zhabituowane) poprzez regularne dokarmianie (pojawia się wówczas uwarunkowanie pokarmowe), w wyniku zabrania szczenięcia z lasu i wychowywania przez człowieka lub gdy zwierzęta te często przebywają w pobliżu człowieka. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka.

Poniżej przedstawiamy zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć sytuacji, w której wilki oswajają się i zaczynają stwarzać problemy wg S. Nowak i R.W. Mysłajka, opublikowane w opracowaniu pt.: „ Po sąsiedzku z wilkami”. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” Twardorzeczka 2019:

Ponadto informujemy, że na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem można znaleźć procedury postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta chronione.