Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w dniach 12-14 maja 2020 r. przystąpią do usuwania około 50 sztuk drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, znajdujących się bezpośrednio przy ścieżkach leśnych na terenie Lasu Lindego.

Przedmiotowe drzewa są zamierające lub obumarłe i powodują bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po ścieżkach leśnych. Planowane prace zostały poprzedzone kontrolą pod kątem występowania gatunków chronionych, w tym ptaków. W wyniku dokonanej kontroli nie stwierdzono występowania na ww. drzewach dziupli oraz gniazd ptaków.

Dodatkowo informujemy, że część pozyskanego drewna zostanie pozostawiona na terenie lasu do naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia bioróżnorodności. Gałęzie zostaną rozdrobnione przy pomocy rębaka i również pozostawione w lesie.

Pragniemy poinformować, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z Lasu Lindego, dlatego ww. działania musimy wykonać niezwłocznie.

W czasie prac związanych z usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu zostanie wprowadzone częściowe ograniczenie dostępności terenu Lasu Lindego.