Zapraszamy na piknik Edukacyjny Organizowany przez Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa w dniu 8 września 2018 r.

Podczas Pikniku "Jak to drzewniej bywało - poznajmy dawne zawody" każdy będzie mógł:

- spróbować wypleść prosty przedmiot z wikliny pod okiem mistrza wikliniarstwa

- zobaczyć na czym polega praca rymarza

- spróbować naprawić skrzypce razem z lutnikiem

- naprawić stare krzesło lub wystrugać deskę

- ulepić garnuszek lub inne naczynie

- posłuchać prawdziwej katarynki

- wykonać ze skóry zawieszkę pod okiem kaletnika

- z pomocą bukieciarki wykonać bukiet

- poznać dobroczynne działanie ziół

- zobaczyć jak kiedyś wyglądała praca leśnika