Od czerwca w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa prowadzimy zajęcia „Mała pszczoła, wielka sprawa”. Warsztaty poprowadzą nasi edukatorzy w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej oraz w lasach na terenie Warszawy. Temat MAŁA PSZCZOŁA, WIELKA SPRAWA realizujemy dla wszystkich etapów nauczania w oparciu o scenariusze dostosowane do wieku uczniów.

W czasie zajęć uczestnicy sadzą rośliny przyjazne pszczołom oraz biorą udział w przygotowanych grach i zabawach.

Wszystko po to aby:

  • nazwać owady zapylające i odróżnić pszczoły od gatunków spokrewnionych,
  • wzbogacić wiedzę o roli pszczół i innych owadów zapylających w środowisku i życiu człowieka,
  • poznać charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej, zwyczaje i biologię owadów pszczołowatych,
  • przedstawić zagrożenia dla zapylaczy wynikające z działalności człowieka. W skutek działalności człowieka, naturalne środowisko, w którym pszczoły żyły od tysięcy lat ulega ogromnym zmianom,
  • kształtować postawy proekologiczne poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom.

 Dzięki poznanym w czasie zajęć roślinom miododajnym uczestnicy będą mogli dowolnie poszerzać swoje miejsca przyjazne pszczołom o kolejne gatunki.

 

Projekt prowadzony jest w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” organizowanego przez Zakłady Tłuszczowe „ Kruszwica” S.A. w Kruszwicy.