Lasy Miejskie – Warszawa rozpoczynają remont nawierzchni drogi leśnej w Lesie Bródnowskim na odcinku od ulicy gen. Leonarda Skierskiego do ulicy Malborskiej. Prace będą trwały od 4 do 31 października 2021 r. Remont obejmie odcinek drogi pożarowej nr W17 o długości 790 metrów. Podczas remontu odtworzymy stan pierwotny drogi poprzez:

  • usunięcie zniszczonej warstwy nawierzchni,
  • naprawę odcinków z ubytkami i koleinami,
  • odmulenie fragmentów rowów,
  • oczyszczenie i wymianę 2 przepustów.

Wyremontowana droga zachowa dotychczasową szerokość (3,5m + obustronne pobocza 0,5m) i przebieg. Zyska poprawne odprowadzanie wody i stanie się jeszcze wygodniejszym traktem do poruszania. Ponadto, będzie mogła właściwie pełnić swoją podstawową funkcję - drogi pożarowej.

Dobry stan techniczny drogi zapewnia szybki dojazd jednostek gaśniczych i ratunkowych w razie wybuchu pożaru oraz zagrożenia zdrowia, życia osób odwiedzających las.

W trakcie prowadzonych prac odcinki drogi będą chwilowo zamknięta. Staramy się ograniczać niedogodności do minimum. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej uwagi w trakcie przebywania w pobliżu strefy remontu.