Lasy Warszawy mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i dla zaspokajania ważnych potrzeb społecznych. Funkcje tych kompleksów leśnych są ogromne i często niedoceniane. Spełniają ważną rolę w procesach oczyszczania powietrza zwłaszcza w mieście o dużym natężeniu motoryzacyjnym i przemysłowym. Swą obecnością wpływają na mikroklimat.

W zarządzie m.st. Warszawy znajduje się 15 kompleksów leśnych podzielonych na cztery obwody leśne:

1. Obwód leśny Bielany-Młociny (838 ha)

2. Obwód leśny Bemowo-Koło (556 ha)

3. Obwód leśny Kabaty (903 ha)

4. Obwód leśny Las Sobieskiego (1353 ha)

1. Białołęka Dworska 10. Lasy Wawerskie
2. Dąbrówka Henryków 11. Las Kabacki
3. Las Wydma Żerańska 12. Lasek na Kole
4. Las Bródno 13. Las Bemowo
5. Lasy Rembertowskie 14. Las Lindego
6. Las Olszynka Grochowska 15. Las Bielański
7. Las Matki Mojej 16. Las Nowa Warszawa
8. Las Sobieskiego 17. Las Młociny
9. Lasy Wesołej  

 dzielnice obwodu leśnego Bemowo-Koło

  dzielnice obwodu leśnego Kabaty

 dzielnice obwodu leśnego Młociny

 dzielnice obwodu leśnego Sobieski