Realizacja zaleceń z ekspertyz dendrologicznych

Opublikowano: 06 luty 2023

Ekspertyzy dendrologiczne zostały wykonane dla 12 szt. lip drobnolistnych wykazujących objawy osłabienia, rosnących wzdłuż głównego szlaku w Lesie Młociny tzw. obwodnicy. Ocenę stanu zdrowotnego wykonano metodą typu Visual Tree Assessment (VTA) ze wsparciem specjalistycznych narzedzi: użyciu tomografu akustycznego, rezystografu oraz statycznych badań obciążeniowych. Drzewa, dla których ww. badania wykazały uszkodzenia wskazujące na bardzo wysokie ryzyko złamania lub wykrotu, zostaną objęte szeregiem prac zabezpieczających – od redukcji korony, poprzez wykonanie wiązań przewiertowych, w najgorszych przypadkach do ścinki z pozostawienie świadka. Rekomendowane przez specjalistów rozwiązania pozwalają zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom odwiedzającym las przy jednoczesnym maksymalnie oszczędzającym postępowaniu z ww. drzewami.  przywrócić dobrą kondycję drzew. Ekspertyzy dendrologiczne są ważnym elementem działań w tym zakresie. Dzięki opracowaniom tego typu można zastosować zabezpieczenia mechaniczne w postaci wiązań sztywnych i elastycznych na uszkodzonych fragmentach drzew.

W terminie od 2 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 roku będą realizowane zalecenia z ekspertyz.

Opracowania dostępne są w siedzibie Lasów Miejskich – Warszawa.

eksp 2

Sprawdź również

Zabiegi gospodarcze – wiosna 2023

24 kwiecień 2023

Usuwanie drzew zagrażających w Lesie Bielańskim

15 luty 2023

Realizacja zaleceń z ekspertyz dendrologicznych

06 luty 2023

Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

01 luty 2023