Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

Opublikowano: 01 luty 2023

Miejsce: Las przy ul. Insurekcji i ul. Lidzbarskiej

Termin: od 01-02-2023 r. do 28-02-2023 r.

Charakter prac: zabiegi z zakresu hodowli lasu: trzebież późna, trzebież wczesna

Podstawa: Przedmiotowe prace stanowią realizację zadań gospodarczych określonych w: Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018-2027 Uproszczonym Planie Urządzania Lasu dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2015-2024

Celem prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanach jest przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z kompleksów leśnych, poprawa warunków wzrostu najbardziej żywotnych drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron umożliwiające im rozbudowę aparatu asymilacyjnego, rozrost koron i wzrost grubości pnia, co poprawi statykę drzew. Podczas zabiegu trzebieży usunięte zostaną indywidualnie wyselekcjonowane drzewa w tym: zaatakowane przez jemiołę, ograniczające przestrzeń życiową i stanowiące konkurencję dla drzew, które w przyszłości stanowić będą trzon drzewostanu, a także niektóre najmniej stabilne i podatne na uszkodzenia drzewa lub najmniej żywotne. Wycinka ww. drzew poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz warunki wzrostu drzewom właściwym danemu siedlisku, wykazującym największą witalność i żywotność, co jest szczególnie ważne dla utrzymania trwałości drzewostanów o charakterze monokultur oraz obszarów leśnych zniekształconych przez negatywny wpływ miasta.

Długookresowym skutkiem przeprowadzanych cyklicznie prac jest wzmocnienie trwałości i stabilności drzewostanów oraz poprawa bezpieczeństwa dla osób odwiedzjących kompleksy leśne.

Sprawdź również

Zabiegi gospodarcze – wiosna 2023

24 kwiecień 2023

Usuwanie drzew zagrażających w Lesie Bielańskim

15 luty 2023

Realizacja zaleceń z ekspertyz dendrologicznych

06 luty 2023

Prace pielęgnacyjne drzewostanów w lesie przy ul. Insurekcji i Lidzbarskiej

01 luty 2023